Wyszukiwarka
Obchody uchwalenia 233 rocznicy Konstytucji 3 maja

Obchody uchwalenia 233 rocznicy Konstytucji 3 maja

Krynickie obchody dzisiejszego Święta 3 Maja, jak co roku, z Rycerzami Św Jana Pawła II.

Konstytucja 3 Maja 3 V 1791, Warszawa

USTAWA RZĄDOWA

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawione rządy naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas umiejętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie za świętą za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

I. RELIGIA PANUJĄCA

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazyi. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych, warujemy. (...)

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211818_532be42ajpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211818_c0f0d824jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_704563d3jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_30358da3jpg

3maja_2024_8jpg

3maja_2024_7jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_bc9c7e41jpg

3maja_2024_9jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_d7848567jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_e2decbe3jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_1a62b8a7jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_d581a02djpg

3maja_2024_10jpg

3maja_2024_3jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_ce427240jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_bec1ea44jpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_381a0d0ajpg

Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_e0a943f6jpg

3maja_2024_1jpg

3maja_2024_11jpg


Zdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211818_532be42ajpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211818_c0f0d824jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_704563d3jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_30358da3jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_bc9c7e41jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_d7848567jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_e2decbe3jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_1a62b8a7jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_ce427240jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_bec1ea44jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211819_bec1ea44jpgZdjcie WhatsApp 2024-05-06 o 211820_e0a943f6jpg