Wyszukiwarka
Adopcja serca - Jefferson S. Melo z Wysp Zielonego Przylądka

Adopcja serca - Jefferson S. Melo z Wysp Zielonego Przylądka

Nasza Chorągiew, od września 2021 włączyła się w misyjne dzieło Adopcji Serca, które jest jedną z konkretnych form pomocy misjom wyrażającą się w duchowej i materialnej, 
opiece nad najuboższymi dziećmi oraz młodzieżą z krajów misyjnych.

Opiekujemy się podopiecznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, którego  zaadoptowaliśmy na odległość.

Naszym podopiecznym jest chłopiec. Nazywa się Jefferson Sousa Melo. Urodził się 2 marca 2014 roku. Pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka (Cabo Verde) i mieszka w miejscowości Paul na wyspie Santo Antao. Jego rodzice to Aracy Soraia Sousa i Reyder Claudino Melo Santos. Ma dwójkę rodzeństwa. W 2021 roku uczęszczał do 4 klasy szkoły podstawowej. Jest ochrzczony i chodzi na katechezę. Jego rodzina żyje w bardzo ubogich warunkach. Zielony Przylądek to kraj
bardzo ubogi ze względu na surowe warunki klimatyczne.

1574-Jefferson Sousa Melo  2jpg