Wyszukiwarka
49 Męski Różaniec Krynica Zdrój do Królowej Krynickich Zdrojów

49 Męski Różaniec Krynica Zdrój do Królowej Krynickich Zdrojów

49 Męski Różaniec 02 marca 2024


Dziś rozpoczynamy 5 rok Męskiego Różańca w Krynicy Zdroju

Wyznawanie wiary jest naszą chlubą, jak mówi św. Paweł. 


Módlmy się o nadzieję, dla tych którzy nie mają nadziei

Módlmy się o wiarę, dla tych którzy poznają świat tylko rozumem, a czasem brakiem nawet rozumu

Módlmy się o miłość, która zło dobrem zwycięża.


1. Modlitwa w Ogrójcu. 

To dalszy ciąg modlitwy w wieczerniku. W wieczerniku był Jezus i Dwinastu Apostołów. Judasz pierwszy wyszedł załatwiać swoje biznesy. Z Wieczernika 11 uczniów zeszło do doliny Jozafata nad potok, ale tam zostało 8. Do ogrodu oliwnego Jezus zabrał tylko Piotra i 2 synów Zebedeuszowych. To właśnie matka Jakuba i Jana chciała im załatwić miejsce na tronie po lewej i prawej stronie. I wtedy usłyszeli słowa: Nie wiecie o co prosicie.

Nie trzeba było długo czekać, bo gdy zaczęła się modlitwa w ogrójcu to oni pierwsi posnęli. Nawet Piotr, ten który chodził po wodzie, ten który widział Jezusa Przemienionego na Taborze nawet i on pojadł na wieczerzy, popił i poszedł spać. Czy my sami nie zderzamy się z zarzutem: nie wiecie o co prosicie? To prawda, nie wiemy. Dlatego dobrze w modlitwie pamiętać nie tylko o modlitwie prośby, ale zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu - o szczery, gruntowny rachunek sumienia.

Prosiła nas o to sama Maryja. Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. Właśnie wtedy gdy nie wiemy o co prosić, gdy nie wiemy jak mamy się modlić trzeba nam wracać do tej modlitwy, którą nauczył nas sam Pan Jezus … Ojcze nasz


2. Cierniem ukoronowanie. 

Międzynarodowy Instytut Open Doors już od ponad 30 lat co roku publikuje światowy indeks prześladowań chrześcijan. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że co 7 chrześcijanin na świecie jest prześladowany. Wielu z nich nie ma pewności czy wychodząc z domu do kościoła, będą jeszcze mieli szansę wrócić bezpiecznie. Wielu z naszych braci żyje w niewoli tylko dlatego, że wierzy w Pana Boga.

Pan Jezus nam obiecał: Jeśli Mnie prześladowali to was też będą prześladowali. Prześladowanie to przyjęcie korony z cierni, tak samo jak przyjęli ją pierwsi chrześcijanie za czasów Nerona czy Djoklecjana. Diabeł atakuje człowieka z zazdrości, że Bóg bardziej kocha człowieka. Człowiek człowiekowi może być wilkiem. W każdym z nas jest mało piękna, a może nawet coś odpychającego, odrażającego, co nazywamy grzechem.

A mimo tego Bóg nas kocha. Św. Bernadeta wypowiedziała takie słowa: Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby Ją znowu zobaczyć. W tej tajemnicy módlmy się o cierpliwość, o wiarę w to, że tylko Pan Bóg może wyprowadzić dobro z każdego zła, z każdego cierpienia. Kara jest dla tych których nęci grzech. Kto kocha Pana Boga nie boi się kary. Cierpienie to nie zemsta Pana Boga, ale wezwanie do przemiany.


3. Ubiczowanie. 

Biczowanie Pana Jezusa i nasza modlitwa wynagradzająca to jedno i to samo. Z jednej strony nie możemy stać obojętnie, gdy komuś dzieje się krzywda, ale z drugiej strony Jeśli Cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Jezus uczy nas, że nie zawsze zasada oko za oko, ząb za ząb są skuteczne.

Zobaczmy czego uczy nas Stary Testament. Jozue, któremu Pan Bóg obiecał zdobycie Jerycha nie za pierwszym zdobył tę fortecę. Tamci wojownicy siedem razy w całkowitym milczeniu musieli okrążyć miasto, bez narzekania, bez krytykowania, bez własnych pomysłów jak zdobyć tę twierdzę. Dopiero za 7 razem na wezwanie do okrzyku i trąb padło miasto.

Tak samo Dawid, pokonał Goliata, ale musiał uciekać przed Saulem do Filistynów i tam walczył w ich imieniu. Wygrywał wojny tylko wtedy gdy pytał się Pana Boga kiedy uderzyć, od frontu, od flanki prawej czy poczekać …. Dawid zwyciężał za każdym razem gdy słuchał Pana Boga w jaki sposób ma walczyć i kiedy ma walczyć. Jednym z jego 3 grzechów była właśnie samowolna bitwa bez zgody Pana Boga.

Były czasy kiedy co roku wychodziło się na wojnę i walczyło o coś lub dla kogoś. I przychodzi Jezus i mówi nadstaw policzek. Nie dlatego by nie walczyć, ale dlatego, że najlepszą obroną jest atak dobrem. Jezus mówi do Piotra schowaj miecz do pochwy.

Bezgraniczne dobro pokonuje zło. Bezgraniczne, czyste dobro rozbraja zło. Wobec takiego dobra zło jest bezsilne.

W tej tajemnicy módlmy się o podobieństwo do Maryi, która rozważała wszystko w swoim sercu. Módlmy się o umiejętność współpracowania z Bogiem, najpierw słuchania Boga jako pokonać zło – nie po naszemu, ale Bóg, nasz Ojciec wie lepiej jako pokonać zło. Maryja wie jak pokonać zło, dlatego dała nam różaniec do ręki.


4. Dźwiganie krzyża. 

Jest taka mała ascetyczna książeczka, która ma ponad 600 lat - naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis. Ta mała książeczka nawróciła więcej ludzi, niż sama ma liter. Czym jest naśladowanie Chrystusa? Kto chce Mnie naśladować niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje.  Jezus mówi weź swój krzyż i chodź. Naszym krzyżem może być bezbożnik lub inny grzesznik taki sam jak ja. Naśladować Chrystusa to przemieniać świat. Zło dobrem zwyciężaj.

Łatwiej jest odrzucić grzesznika, obłożyć klątwą, ale Jezus powołał Kościół dla grzeszników, nie dla świętych. Czasem nie ma innego wyjścia, ale trzeba wziąć ten ciężar i zanieść na ołtarz Golgoty. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Przyjdźcie wszyscy … nie tylko święci, czy pobożnie odmawiający różaniec…

św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego wypowiedziała takie słowa: Tak już jest, że dzieło Boże musi być zwalczane przez zawiść. Pozwól jednak falom bić się z falami, psom z psami. W końcu fala rozbije się o falę, pies pogryzie się z psem, ale my zostańmy zjednoczeni z Bogiem, naszym Mistrzem i Panem

W tej tajemnicy dźwigania Krzyża ofiarujmy, tych którzy wyrządzili nam jakieś krzywdy, bo i oni i my, byśmy doznali przebaczenia.

Rozważajmy 7 boleści Maryi. Miecz Symeona. Ucieczkę do Egiptu, Zgubienie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Spotkanie na Drodze Krzyżowej. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Zdjęcie z Krzyża i złożenie do grobu. Jezus zaniósł swój Krzyż i przeszedł przez śmierć. Zmartwychwstał.

Maryja też miała swój Krzyż i pokazała nam, że życie nie kończy się w grobie. Módlmy się o szacunek, o ukochanie krzyża, a tych co go znieważają, o nawrócenie.


5. Ukrzyżowanie. 

Celem każdego ukrzyżowania jest wynagrodzenie Bogu Ojcu krzywd i zła popełnionego na ziemi. Jezus oddał na krzyżu najwyższą cenę, by nas wykupić z niewoli Szatana.

To ukrzyżowanie dało nam całkowitą, wolność. Przychodząc na Mszę świętą nie przychodzimy tylko na ucztę, by popić, najeść, zaspokoić swoje potrzeby. Msza święta – ukrzyżowanie to też ofiara.

Krzyż jest dziś znakiem sprzeciwu w świecie, ale świat nie zniszczy krzyża dopóki krzyż będzie miał głębokie korzenie w naszych sercach i naszych ofiarach, w ofierze Jezusa.

Im wyższe drzewo tym głębsze korzenie. Jak pisze św. Jan: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. (…) Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Bez ze Mnie nic nie możecie uczynić …. 

Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».


430858766_789349676563180_7650339668168594561_njpg

430893031_789350419896439_5797242019774468420_njpg

422852489_789350349896446_8685663853467108679_njpg

430887650_789350456563102_2647567884315395242_njpg

430978493_789350716563076_520177291690675411_njpg

430866156_789350589896422_3551167241317029038_njpg

430882485_789350639896417_4313817724855999977_njpg

431326325_789350683229746_2602592456323334013_njpg

431013241_789350753229739_875043164128480365_njpg

431018091_789349706563177_1874857431155616530_njpg