fot. autor nieznany

Teolog miłosierdzia


Człowiek, który miał wyobraźnię Bożego Miłosierdzia.

Nauczał, że bardzo potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy,

Po wielokroć powtarzał, że w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

Zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu na III tysiąclecie.

Głosił, uwielbiał i czynił miłosierdzie.  Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było bliskie i drogie dla Ojca Świętego Jana Pawła II i są kluczem do zrozumienia jego życia, nauczania i posługi apostolskiej.
fot. autor nieznany

Wprowadził do Liturgii Kościoła święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy i cały świat zawierzył Bożemu Miłosierdziu, aby w Nim ludzkość odnalazła ocalenie i światło nadziei. Droga nadziei wiedzie przez poznawanie miłosierdzia Boga, zawierzenie Mu i świadczenie dobra innym ludziom. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! 

Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. (…) 

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

Jan Paweł II Łagiewniki, 2002
fot. autor nieznany
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II

DIVES IN MISERICORDIA o Bożym Miłosierdziu


Encyklika „Bogaty w Miłosierdziu” 30.11.1980 o Bożym Miłosierdziu

Św. Faustyna – dar Pana Boga dla naszych czasów.