fot. autor nieznany

Kapłan modlitwy


„Kiedy byłem młody, myślałem, że modlitwa może, powinna być, tylko dziękczynieniem i uwielbieniem. 

Modlitwa prosząca wydawał mi się czymś niegodnym. 
Następnie zupełnie zmieniłem zdanie. 

Dzisiaj proszę dużo, a jeszcze więcej dzięki plikowi intencji”, pisał Święty Jan Paweł II, gdy ludzie prosili go o modlitwę.
fot. autor nieznany

Ojciec Święty Jan Paweł II przygotowując Kościół na III tysiąclecie kładł ogromny nacisk na pierwszeństwo modlitwy przed jakimkolwiek działaniem.

Zwracał uwagę, że „sztuki modlitw” trzeba się uczyć, „wciąż na nowo” przyswajając sobie tę umiejętność „od samego boskiego Mistrza, jak pierwsi uczniowie: ‚Panie, naucz nas się modlić’.

Ma to być, jak tłumaczył, „modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego”.
fot. autor nieznany

Modlitwa do Ducha Świętego


Modlitwa ta była odmawiana była przez Jana Pawła II przez całe jego życie — od najmłodszych lat, aż do ostatnich dni pontyfikatu.Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 

Amen.

fot. autor nieznany

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II


ECCLESIA DE EUCHARISTIA

o Eucharystii w życiu Kościoła


Encyklika „O Eucharystii w życiu Kościoła” 17.04.2003 ostatnia encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o fundamentalnej roli Eucharystii w Kościele 

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Święty Jan Paweł II - człowiek głębokiej i nieustannej modlitwy. Kaplica to miejsce, z którego pochodzi szczególne natchnienie.