fot. autor nieznany

Człowiek dialogu


Swięty Jan Paweł II był otwarty na cały świat i na każdego człowieka. Potrafił rozmawiać z każdym - z Jezusem, z młodymi i starszymi, z wierzącymi i niewierzącymi.  Każdy się czuł tak, jakby był jego przyjacielem, jakby się znali od zawsze.

Swoją postawą codziennie pokazywał jak ważne jest pozostawanie w kontakcie z drugim człowiekiem.

Dialog jest większy niż wymiana poglądów, krytyka czy spór,
a w dialogu jest ważne zarówno poszanowanie prawdy jak i przezwyciężenie wrogości, nieufności i wzajemnego potępiania.
fot . autor nieznany

Jan Paweł uczył, że dialog służy odnowie, odrodzeniu, reformacji, zmianie myślenia, nawrócenia.

Dialog zmienia subiektywizm w obiektywizm.
Bardzo ważny jest dialog z samym sobą, by w celu odkrycia Boga w sobie.

Rozróżniał kilka rodzjaów: międzyludzki, publiczny, wewnątrzkościelny, ekumeniczny, międzyreligijny, kulturowy, naukowy,

"W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dialog ów nie może być łatwy, gdy prowadzi się go ze stanowiska diametralnie przeciwnych założeń światopoglądowych, ale musi być możliwy i skuteczny, jeśli domaga się tego dobro człowieka, dobro narodu i wreszcie dobro ludzkości” (Częstochowa 1979 r.)
fot autor nieznany

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II


UT UNUM SINT  

o działalnosci ekumenicznejEncyklika „Aby byli jedno” 25.05.1995 o ekumenizmie.

Kościół zmierza ku jedności.