fot. autor nieznany

Filozof personalista


Wiara i rozum według Karola Wojtyły są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy,

Wiara i rozum nie muszą się zwalczać, lecz powinny się uzupełniać, tak, by rozum nie popadł w pychę, zaś wiara nie przekształciła się w fideizm.

Wiara i rozum, rozum i wiara - jako pochodzące od Boga, 
nie mogą być ze sobą w antagonizmie.
fot. autor nieznany

Pytanie o prawdę brzmi, czy człowiek może rozpoznać prawdę, podstawowe prawdy o sobie samym, o swoim pochodzeniu i przyszłości, czy też żyje w mroku i ostatecznie musi cofnąć się do pytania o użyteczność?

Profesor Karol Wojtyła był zwolennikiem koncepcja personalizmu i udoskonalił tę koncepcję twierdząc, że osobliwość wiary chrześcijańskiej wśród innych religii polega na tym, iż uważa ona, że mówi nam prawdę o Bogu, o świecie i o człowieku oraz jedynie nasza religia zgłasza roszczenie, aby być religią prawdziwą.

Zasadniczym zadaniem wiary chrześcijańskiej są słowa Chrystusa  z Ewangelii św. Jana (14,6): "Ja jestem drogą, prawdą i życiem". 

Największym dziełem filozoficznym Karola Wojtyły jest summa filozoficzna: „Osoba i czyn” 1969.
fot. autor nieznany

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II


FIDES ET RATIO o relacjach pomiędzy wiarą a rozumem


Encyklika „Wiara i rozum” 14.09.1998 o relacjach między wiarą a rozumem z punktu widzenia Kościoła.


Encyklika jest próbą odbudowania filozofii, dyscypliny pogrążonej w kryzysie. Filozofia to nie tylko dyscyplina akademicka, lecz klasyczna filozofia.