fot. autor nieznany

Etyk sprawiedliwości


Był obrońcą najsłabszych, zwłaszcza nienarodzonych.

Walczył słowem i czynem o powołanie i godność człowieka.
Piętnował czyny uwłaczające godności człowieka,

Jego etycznym oczkiem w głowie były odpowiedzialność i sprawiedliwość społeczna.

Głeboko tkwią w nas Jego słowa o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, które powtarzał po wielokroć wobec ONZ i w wielu parlamentach różnych krajów.
fot. autor nieznany

Jak w obecnej sytuacji mówić o sprawiedliwości i przebaczeniu jako o źródle i warunku pokoju?

Święty Jan Paweł II odpowiada: „ można i trzeba mówić mimo trudności, jakie to za sobą pociąga w związku z istniejącą tendencją, by o sprawiedliwości i przebaczeniu myśleć w kategoriach alternatywnych. Przebaczenie przeciwne jest żywieniu uraz i chęci zemsty, nie sprzeciwia się jednak sprawiedliwości. Prawdziwy pokój jest w rzeczywistości dziełem sprawiedliwości”.

Ojciec Święty, był bardzo wrażliwy na przemoc. Wielokrotnie podkreślał, że „prawdziwy pokój jest zatem owocem sprawiedliwości, cnoty moralnej i gwarancji prawnej, która czuwa nad pełnym poszanowaniem praw i obowiązków. 
Skoro jednak sprawiedliwość ludzka jest zawsze słaba i niedoskonała, zdana na egoizm i ograniczenia zarówno osób, jak i całych grup należy ją praktykować w duchu przebaczenia i w pewnym sensie uzupełniać przebaczenie, które goi rany i odnawia zakłócone relacje pomiędzy ludźmi. Przebaczenie w żadnej mierze nie przeciwstawia się sprawiedliwości, gdyż nie polega na zaniechaniu słusznych żądań, by naruszony porządek został naprawiony”.
fot. autor nieznany
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II

EVANGELIUM VITAE O WARTOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO


Encyklika „Ewangelia życia” 25.03.1995 o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

Encyklika o moralności.  Co jest dobre lub złe moralnie? Dlaczego coś jest dobre lub złe moralnie?