fot. autor nieznany

Brat w wierze


"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę".

Z troski serca pisał do nas braterskie listy upominając, nauczając, prosząc, prowadząc .... Przeczytałem(am) choć jeden taki list?

W adhortacjach apostolskich Ojciec Święty opisywał sytuację Kościoła na poszczególnych kontynentach, wieńcząc je  ułożonymi przez siebie modlitwami.

W adhortacji azjatyckiej: „Módl się, ażeby dzięki miłości i służbie Kościoła wszystkie ludy Azji poznały Twego Syna”.

W adhortacji europejskiej: “Maryjo, Matko nadziei, spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na potrzebujących, wprowadzali pokój, z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy(…).
fot. autor nieznany
Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawla II

„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”


Catechesi tradendae (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach) - 16 X 1979r.

Familiaris consortio” (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym) - 22 XI 1981r.

Redemptionis donum (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) - 25 III 1984 r.

Reconciliatio et paenitentia (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła) - 2 XII 1984r.

Christifideles laici (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i na świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II) - 30 XII 1988r.

Redemptoris custos (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) - 15 VII 1989r.

Pastores dabo vobis (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie) - 25 III 1992r.

Ecclesia in Africa (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000) - 14 IX 1995r.

Vita consecrata :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zakonach) - 25 III 1996r.

Ecclesia in America (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce) - 22 I 1999r.

Ecclesia in Asia (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II  o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji «…aby mieli życie i mieli je w obfitości» - 06 XI 1999r.

Ecclesia in Oceania (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o Kościele w Australii i Oceanii) - 22 XI 2001r.

Ecclesia in Europa (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o Kościele w Europie) - 28 VI 2003r.

Pastores Gregis (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata) - 16 X 2003r.