fot. autor nieznany

Apostoł prawdy i wolności


Święty Jan Paweł II to prorok naszych czasów.

Zwykł mawiać, że „Głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem.

Stanowi o posłannictwie Kościoła w świecie – również, a może nawet szczególnie - w świecie współczesnym”.
fot. autor nieznany

Św. Jan Paweł II jako zwolennik antropologii teologicznej zaprosil wszystkich do gruntownego pogłębienia znajomości osoby Jezusa Chrystusa. „Człowiek nie może żyć bez miłości, nie może siebie do końca zrozumieć, jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie otworzy się na przyjęcie daru zbawienia ofiarowanego mu przez Jezusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu”.

Człowiek jest mądry gdy szuka prawdy.  Pragnienie poznania jest wspólną cechą wszystkich ludzi, daną dzięki rozumowi zarówno osobom wierzącym, jak i niewierzącym.
fot. autor nieznany

Wiara nie wkracza w ludzkie życie, po to, by ograniczać rozum. 

Pierwsza zasada polega na uznaniu faktu, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką; druga wyraża świadomość, iż na tę drogę nie może wejść człowiek pyszny, który mniema, że wszystko zawdzięcza własnym osiągnięciom; trzecia zasada opiera się na «bojaźni Bożej», która każe rozumowi uznać niczym nieograniczoną transcendencję Boga, a zarazem Jego opatrznościową miłość w kierowaniu światem.

„Nikomu nie może być naprawdę obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa. Jeśli człowiek odkryje, że jest fałszywa, odrzuca ją; jeśli natomiast może się upewnić o jej prawdziwości, doznaje satysfakcji. O tym właśnie mówi św. Augustyn: «Wielu spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby oszukiwać, ale takiego, który by chciał być oszukiwany, nie spotkałem»” – podkreślał papież.
fot. autor nieznany

"Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć  Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego" powiedział w Watykanie podczas audiencji dla wiernych z Białorusi w 1998r.

Szczególnie aktualne są słowa wypowiedziane w 1995 roku w siedzibie ONZ:  „Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie dotknęłoby to także jego własnego narodu, wyrządzenie krzywdy dotyka obu stron – i agresora, i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest więc antytezą prawdziwego patriotyzmu”. 

Człowiek jest powołany do wolności, ale nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. 

Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru.

fot. autor nieznany
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II

REDEMPTOR HOMINIS w której u początku swojej papieskiej posługi zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli


Encyklika „Odkupiciel człowieka” 04.03.1979 – pierwsza Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Jest to program pontykifatu na duchowy adwent nadchodzącego III tysiąclecia. Papież wyjaśnia, że  wszystko opiera się na prawdzie i na wolności.