fot. autor nieznany

Święty Ojciec


Wyjątkowe 27 lat pontyfikatu.
Świętość Jana Pawła Wielkiego była głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nauczył nas, że prawdziwe piękno oparte jest na prawdzie i właściwej proporcji.

Często powtarzał, że Boże prawo rządzące ludzkim zachowaniem nie sprzeciwia się ludzkiej wolności, ale raczej chroni i promuje wolność,
fot. autor nieznany

Świętość Jana Pawła II była widoczna nie tylko podczas spotkań w czasie modlitwy Anioł Pański na Placu Świętego Piotra.

Pomimo codziennego, wielogodzinnego trudu spotkań, przemówień, pielgrzymek, przygotowywania ważnych dokumentów zawsze miał czas na osobistą modlitwę i adorację.

Wielu naocznych świadków potwierdza, że każdorazowo po adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wychodził odmłodzony, zregenerowany i ta Jego Świętość była widoczna.

Tę Świętość dostrzegali widzieli zwłaszcza młodzi, szczególnie wyczuleni na fałsz i zakłamanie i dlatego tak licznie przybywali na Światowe Dni Młodzieży. 

Przekazał młodym ludziom złotą zasadę, że wybór dobra albo zła ma głęboki skutek i że nie ma żadnej prawdziwej sprzeczności między wolnością a następowaniem dobra. 

Ojciec Święty był prawdziwym Ojcem i prawdziwym, wielkim Świętym.
fot. autor nieznany
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawla II

VERITATIS SPLENDOR 

o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła


Encyklika „Blask prawdy” 06.08.1993 o problemach nauczania moralnego Kościoła

Nie ma żadnego prawdziwego konfliktu pomiędzy ludzką wolnością, a prawem Bożym.