Sługa Boży Ojciec Józef Andrasz - pierwszy spowiednik i kierownik duchowy Świętej Siostry Faustyny jest związany z Krynicą-Zdrój, a zwłaszcza z Górą Krzyżową


Góra Krzyżowa w Krynicy-Zdroju to miejsce związane z kultem Bożego Miłosierdzia, ponieważ na początku XXw. turystycznymi szlakami Beskidu Niskiego pielgrzymował Sługa Boży Ojciec Józef Andrasz, jezuita – spowiednik Świętej Siostry Faustyny.


Modlitwa do Boga Ojca Miłosiernego o wyniesienie do chwały ołtarzy ojca Józefa Andrasza SJ i udzielenie przez jego pośrednictwo łask:

Boże, Ojcze Miłosierny! 

Ty jesteś święty i pełen wiekuistej chwały. Powołujesz nas do doskonałej świętości. Powołałeś kapłanów, aby służąc Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, mocą Ducha Świętego, prowadzili nas do Ciebie, Ojcze Niebieski. Wyznaczyłeś ojcowską misję kapłanowi Towarzystwa Jezusowego Józefowi Andraszowi. Wypełniając ją, stał się dla wielu dusz świetlanym znakiem na drodze do Ciebie, Ojcze. Prosimy Cię o wszechmogący Boże, o dar włączenia ojca Józefa Andrasza w poczet błogosławionych Kościoła. 

Dopomagaj nam, abyśmy patrząc na jego ojcowską postawę, otwarli się na Ciebie jako Ojca. Niech Cię poznamy, pokochamy i szczególnie uwielbimy. Boże Ojcze, jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza, udziel mi łaski … której tak bardzo potrzebuję. Pragnę, aby ta otrzymana łaska przybliżyła mnie do Twojej Ojcowskiej miłości i pozwoliła trwać w niej teraz i na wieki.

Ojcze nasz …, 

Zdrowaś Maryjo …, 

Chwała Ojcu …

Imprimatur.  Tarnów, OW-2.2/74/15