Ksiądz profesor, a później biskup krakowski Karol Wojtyła kilka razy przebywał w Krynicy-Zdroju


Ksiądz profesor Karol Wojtyła przebywał w Krynicy-Zdroju conajmniej dwukrotnie w Sanatorium Lwigród w roku 1957, a później już jako biskup krakowski wielokrotnie przemierzał krynickie szlaki Beskidu Niskiego nawiedzając cudowną Figurę Matki Bożej Łaskawej na Górze Parkowej - dzisiejszą Królową Krynickich Zdrojów. 

Ksiądz profesor Karol Wotyła był niestrudzonym turystą, lubił wędrować szlakami ojczystych dróg i ścieżek wraz ze swoją studnecką gromadką jako jej duchowy przewodnik. Na trasach jego karpackich wędrówek niejednokrotnie znajdowała się także Krynica.

Każdorazowo Ks. Karol Wojtyła zatrzymywał się w Sanatorium Lwigród, gdzie turyści otrzymywali noclegi oraz skromny prowiant, co było wyłączną zasługą matki prof. Życzkowskiej, pani Wandy Heydel, zatrudnionej tam w służbach hotelowych. Stąd odbywał wędrówki i eskapady narciarskie w okolicach Krynicy m. in. przez Górę Krzyżową, Jaworzynę, zjeżdżał także na nartach z Góry Parkowej.
Msze Święte ks. Karol Wojtyła odprawiał w kościele zdrojowym. 

Pierwsze dwie odprawił tutaj:
15 sierpnia 1953 roku
i 15 sierpnia 1954 roku, wracając z młodzieżą z Bieszczad. (...)

Nadto osobiste wpisy Księdza Profesora Karola Wojtyły do kościelnej ewidencji podają daty:
4 lutego 1957 roku,
30 grudnia 1957 roku
oraz 31 grudnia 1958 roku. 
Według informacji prof. Życzkowskiej Msza święta odprawiona w tym dniu przez Księdza Biskupa Karola Wojtyłę byłą Mszą główną
[cyt.: Królowa Krynickich Zdrojów VI-VII 2009]

Święty Jan Paweł II jest z nami obecny w Krynickiej Parafii Zdrojowej w postaci relikwi I stopnia.
Z wystawy "Nasze spotkania z Janem Pawłem II Biblioteka Publiczna Krynica-Zdrój
Z wystawy "Nasze spotkania z Janem Pawłem II Biblioteka Publiczna Krynica-Zdrój
Z wystawy "Nasze spotkania z Janem Pawłem II Biblioteka Publiczna Krynica-Zdrój